Tài chính

Agribank hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

Agribank hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

  Agribank vừa tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ngân hàng cho biết, tính đến 30/6/2020, Agribank có tổng tài sản đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,33 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng. 

  Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng. 

  Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi theo Thông tư 01 là 43.069 tỷ đồng, trong đó: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: trên 35.000 tỷ đồng cho gần 9.000 khách hàng; miễn giảm lãi đến 8.000 tỷ đồng cho gần 1.000 khách hàng. Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid: 20.560 tỷ đồng với trên 9.000 khách hàng, trong đó doanh số giải ngân chương trình 100.000 tỷ đồng đạt trên 14.000 tỷ đồng. Hạ lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu là 45.085 tỷ đồng, trong đó hạ lãi suất đối với dư nợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 10.370 tỷ đồng với gần 10.000 khách hàng.

  Theo báo cáo thường niên 2019, Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt tối thiểu 12.200 tỷ đồng. Dự kiến tổng tài sản tăng tối thiểu 8%, đạt 1,569 triệu tỷ đồng. Vốn huy động từ thị trường I (không bao gồm nguồn vốn Kho bạc Nhà nước) tăng từ 8,5% đến 11%, có điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ.

  Dư nợ cho vay nền kinh tế dự kiến tăng 8,5% – 11%, được điều chỉnh theo nghị quyết của Hội đồng Thành viên và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Agribank cho biết sẽ kiểm soát nợ xấu theo Thông tư 02 ở mức tối đa 3%, thu nợ sau xử lý đạt tối thiểu 12.000 tỷ đồng. 

  Thu Thủy

  Theo Trí thức trẻ

  Nguồn: http://cafef.vn/agribank-he-lo-ket-qua-kinh-doanh-6-thang-dau-nam-20200717084638158.chn