Tài chính

Agriseco (AGR) gia tăng đầu tư trái phiếu, lãi quý 2 tăng gấp đôi cùng kỳ 2019

Agriseco (AGR) gia tăng đầu tư trái phiếu, lãi quý 2 tăng gấp đôi cùng kỳ 2019

  CTCK Agribank (Agriseco) công bố báo cáo tài chính quý 2/2020 với lợi nhuận sau thuế 29,5 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước.

  Việc KQKD Agriseco tăng trưởng tốt trong quý 2 có đóng góp không nhỏ từ lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với 18,9 tỷ đồng, tăng 85%. Tính tới quý 2, danh mục HTM của Agriseco có giá trị 962 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với quý trước do công ty đã đầu tư vào trái phiếu KBC. Danh mục HTM của Agriseco còn có các khoản đầu tư 200 tỷ vào trái phiếu Novaland, tiền gửi có kỳ hạn hơn 525 tỷ đồng…

  Hoạt động môi giới cải thiện nhẹ với lợi nhuận ròng (sau khi trừ chi phí) 4,81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 3,8 tỷ đồng.

  Bên cạnh đó, Agriseco còn được hoàn nhập 9,7 tỷ đồng xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm TSTC và chi phí đi vay của các khoản cho vay. Cùng kỳ năm trước, công ty phải dự phòng 10,2 tỷ đồng cho khoản mục này.

  Trong khi đó, hoạt động tự doanh (FVTPL) lỗ nhẹ trong quý 2. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu (chủ yếu margin) chỉ còn 18,8 tỷ đồng, giảm hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tính tới cuối quý 2/2020, dư nợ margin của Agriseco chỉ còn 649 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 300 tỷ đồng so với quý 1/2020 và cùng kỳ năm trước.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, Agriseco đạt 42,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 201 đồng.

  Minh Anh

  Theo Trí thức trẻ

  Nguồn: http://cafef.vn/agriseco-agr-gia-tang-dau-tu-trai-phieu-lai-quy-2-tang-gap-doi-cung-ky-2019-20200720111243283.chn