Tài chính

Bao bì nhựa Tân Tiến (TTP): 9 tháng lãi 103 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ 2019

Bao bì nhựa Tân Tiến (TTP): 9 tháng lãi 103 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ 2019

  Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (UpCOM: TTP) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

  Theo đó, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 438 tỷ đồng giảm 4% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 60,6 tỷ đồng giảm 4% so với quý 3/2019. Trong kỳ TTP có hơn 7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 46% so với cùng kỳ nên sau khi trừ các khoản chi phí LNST đạt 36,3 tỷ đồng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Bao bì nhựa Tân Tiến (TTP) có 1.271 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương cùng kỳ nhờ tiết kiệm chi phí nên LNST 9 tháng đạt 103 tỷ đồng tăng 51% so với 9 tháng đầu năm 2019.

  Năm 2020, TTP đặt mục tiêu doanh thu 2.190 tỷ đồng và 208 tỷ đồng LNTT, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 TTP đã hoàn thành được 58% mục tiêu về doanh thu và 62% mục tiêu về lợi nhuận.

  Bao bì nhựa Tân Tiến (TTP): 9 tháng lãi 103 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ 2019 - Ảnh 1.

  Lan Anh

  Theo Trí thức trẻ

  Nguồn: http://cafef.vn/bao-bi-nhua-tan-tien-ttp-9-thang-lai-103-ty-dong-tang-51-so-voi-cung-ky-2019-2020101716053249.chn