Tài chính

Becamex IDC phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Becamex IDC phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 1.500 tỷ đồng trái phiếu

  Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – mã chứng khoán BCM) vừa phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ các trái phiếu doanh nghiệp năm 2020.

  Theo đó, Becamex IDC dự kiến phát hành riêng lẻ số trái phiếu năm 2020 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, trong đó mỗi trái phiếu có mệnh giá tối đa 100 tỷ đồng.

  Becamex IDC cũng đã phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, việc dùng tài sản thuộc sở hữu của Tổng công ty và/hoặc tài sản của bên thứ 3 làm tài sản đảm bảo.

  Về tình hình đầu tư, đầu tháng 5 vừa qua Becamex IDC đã thống nhất việc góp vốn để thành lập công ty nhằm khai thác và vận hành các dự án liên quan đến tiện ích và năng lượng mặt trời. Công ty mới sẽ hình thành dự kiến lấy tên CTCP Giải pháp năng lượng thông minh Vietnam – Singapore với ngành nghề sản xuất chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện; lắp đặt hệ thống điện, có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, trong đó Becamex IDC tham gia góp 12,6 tỷ đồng ban đầu tương ứng 36% vốn điều lệ.

  Năm 2020 dự báo tình hình diễn biến dịch bệnh còn kéo dài, tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên  Becamex IDC đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm sút mạnh so với thực hiện năm 2019.

  Kế hoạch cụ thể, ước tính đạt 6.016 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, gần bằng 60% tổng doanh thu đạt được năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 931 tỷ đồng, chỉ bằng 35,38% lợi nhuận thực hiện được trong năm 2019.

  Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, trong năm 2020 Becamex IDC cũng xây dựng các phương án tăng vốn điều lệ. Kế hoạch cụ thể, sẽ chia thành các giai đoạn nhằm tăng vốn từ 10.350 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính, thanh toán các khoản vay và huy động vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư của Tổng công ty trong thời gian tới.

  Mạnh Linh

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Nguồn: http://cafef.vn/becamex-idc-phe-duyet-phuong-an-phat-hanh-rieng-le-1500-ty-dong-trai-phieu-2020072815361708.chn