Tin tức

Bộ Công thương: Không tăng giá điện đến hết quý II

Bộ Công thương: Không tăng giá điện đến hết quý II

  Bộ Công thương vừa ra Chỉ thị về các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

  Theo đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu Vụ Tài chính và Đổi mới Doanh nghiệp rà soát, đề xuất phương án giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch trong phạm vi và lĩnh vực quản lý.

  Cục Điều tiết điện lực, Vụ Thị trường trong nước chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá như giá điện.

  Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

  Vụ Pháp chế đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

  Bộ Công thương cũng đề ra các biện pháp thúc đẩy xuất, nhập khẩu. Cụ thể, Bộ trưởng giao Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ: NNTP&NT, Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất phương án tổ chức sản xuất và các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước.

  Vụ Thị trường trong nước dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; đề xuất phương án tổ chức phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ.

  Cục Xuất nhập khẩu đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do (FTA); chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

  Cục này cũng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục bảo đảm thông quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; phối hợp, hỗ trợ các tỉnh biên giới để hoạt động thông quan hàng hóa được thuận lợi.

  Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng đưa ra một số giải pháp, hành động để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai các giải pháp liên ngành.

  T.Công

  Theo Trí thức trẻ

  Leave a Comment