Tài chính

Các ngân hàng tăng vay mượn USD lẫn nhau

Các ngân hàng tăng vay mượn USD lẫn nhau

  Theo báo cáo vừa công bố của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng tuần đến ngày 14/2, tỷ giá đầu tuần có tăng nhưng sau đó giảm đến cuối tuần và chốt tuần chỉ tăng 5 đồng so với tuần đầu tháng 2.

  Lãi suất huy động VND trên thị trường phổ biến ở mức 0,2-0,8%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,5%/năm. Lãi suất huy động USD tiếp tục duy trì ở mức 0% đối với mọi khoản tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

  Lãi suất cho vay cũng duy trì ổn định với phổ biến 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn bằng tiền đồng. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

  Ngoài ra, theo công bố của các ngân hàng, một số ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay đối với các nhóm đối tượng khách hàng, cụ thể là các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, mức giảm lãi suất dao động từ 0,5%/năm cho đến 3%/năm tùy ngân hàng và tùy đối tượng khách hàng. Bên cạnh giảm lãi suất, các ngân hàng còn tiến hành rà soát để cơ cấu lại nợ, giãn nợ cho khách hàng cũng như đưa ra các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

  Trên liên ngân hàng, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 299.347 tỷ đồng, bình quân 64.371 tỷ đồng/ngày, giảm 4.502 tỷ đồng so với tuần 03/02/2019 – 07/02/2020; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 150.492 tỷ đồng, bình quân 28.926 tỷ đồng/ngày, tăng 1.173 tỷ đồng so với tuần trước đó.

  Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (71% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (18% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 67% và 24%.

  Về lãi suất, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm ở các kỳ hạn đối với các giao dịch VND, các kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt là 0,6%/năm, 0,22%/năm và 0,5 xuống mức 2,17%/năm, 2,4%/năm và 3,01%/năm.

  Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 1,63%/năm, 1,67%/năm và 1,87%/năm.

  H. Kim

  Theo Tài chính Plus

  Leave a Comment