Tài chính

Cổ phiếu Vietnam Airlines (HVN) bị cắt margin do lỗ ròng nửa đầu năm

Cổ phiếu Vietnam Airlines (HVN) bị cắt margin do lỗ ròng nửa đầu năm

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa có thông báo đưa cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng là số âm.

  Công ty vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020, trong đó kiểm toán nhấn mạnh nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Chi tiết, tại ngày 30/6/2020, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines cao hơn 18.444 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn. Trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày, Công ty lỗ 6.678 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 5.362 tỷ đồng.

  Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Theo đó, khả năng hoạt động liên tục trong 12 tháng tới sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp cũng như diễn biến của dịch bệnh.

  Những điều kiện này cùng các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng quan trọng đến khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines.

  Kiểm toán viên cũng lưu ý việc điều chỉnh hồi tố khoản chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên khoản mục chi phí tài chính. So với báo cáo tự lập, chi phí tài chính sau hồi tố giảm 170 tỷ đồng còn 1.374 tỷ đồng. Việc hồi tố nhằm đảm bảo phù hợp chuẩn mực kế toán, Thông tư số 200 năm 2014 của Bộ Tài chính.

  Nửa đầu năm, doanh thu HVN giảm hơn nửa chỉ còn 24.944 tỷ đồng, trừ giá vốn Công ty báo lỗ gộp hơn 4.505 tỷ. Tương ứng, lỗ ròng hơn 6.559 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi đến 1.412 tỷ.

  Tri Túc

  Theo Trí thức trẻ

  Nguồn: http://cafef.vn/co-phieu-vietnam-airlines-hvn-bi-cat-margin-do-lo-rong-nua-dau-nam-20200903172746718.chn