Tài chính

ĐHĐCĐ VietinBank: Đề xuất giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, bầu 3 nhân sự mới vào HĐQT

ĐHĐCĐ VietinBank: Đề xuất giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, bầu 3 nhân sự mới vào HĐQT

  Sáng nay (23/5), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBan – CTG) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên. Tại cuộc họp, HĐQT VietinBank đã trình cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch 2020; tờ trình phân phối lợi nhuận; miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT.

  Đề nghị giữ lại lợi nhuận hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu

  Năm 2020, ngân hàng dự kiến dư nợ tín dụng tăng trưởng 4-8,5% (hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN giao hiện nay là 8,5%). Nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tình hình sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5-10%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mức 2%. 

  Ngân hàng không nêu mục tiêu lợi nhuận cụ thể, nhưng cho biết sẽ đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của dịch Covid-19 để tính toán và sẽ cập nhật kế hoạch lợi nhuận trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền. Năm 2020, VietinBank tiếp tục đề nghị để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn tự có, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh. Phương án cụ thể về cổ tức thực hiện theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  Bầu nhân sự mới vào HĐQT

  Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, VietinBank sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

  Cụ thể, ngân hàng trình cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase theo đề nghị của ông MUFG Bank.

  Danh sách 3 ứng cử viên bầu vào HĐQT gồm ông Masahiko Oki, hiện đang là Phó Trưởng Bộ phận Kế hoạch Ngân hàng Thương mại toàn cầu của MUFG Bank; ông Shiro Honjo đang là Cán bộ điều hành, trưởng bộ phận Kế hoạch ngân hàng thương mại toàn cầu của MUFG; Bà Nguyễn Thị Bắc đang là Giám đốc Khối Quán trị rủi ro. Trong đó, bà Nguyễn Thị Bắc dự kiến được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập.

  (tiếp tục cập nhật)

  Thu Thuỷ

  Theo Trí thức trẻ

  Nguồn: http://cafef.vn/dhdcd-vietinbank-de-xuat-giu-lai-loi-nhuan-de-tang-von-bau-3-nhan-su-moi-vao-hdqt-20200523081205077.chn