Ở đây nhận xây dựng và thiết kế website

Ở đây nhận phân tích, thiết kế và xây dựng website

 • Phân tích:

  • Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
  • Phân tích, làm rõ yêu cầu từ khách hàng.
  • Giúp đỡ khách hàng lượt ra những yêu cầu chưa cần thiết hoặc không phù hợp với khách hàng.
  • Bổ sung yêu cầu cho phù hợp với khách hàng.
  • Phân tích khả năng mở rộng kinh doanh và các rủi ro. khả năng chịu tải
  • Phân tích giá tham khảo để ước lượng chi phí.
  • Đưa ra tài liệu phân tích cho hệ thống mà khách hàng đang mong muốn.
 • Thiết kế:

  • Thiết kế nhân website phù hợp với yêu cầu từ bảng phân tích.
  • Thiết kế xây dựng ấn tượng thương hiệu.
  • Thiết kế giao diện ban đầu là vẻ bề ngoài dự kiến của website từ khách hàng.
  • Xem xét thống nhất với khách hàng mẫu ưng ý.
 • Xây dựng:

  • Xem xét yêu cần từ bảng phân tích.
  • Xem xét khả năng hoàn thiện và tư vấn thêm về bảng phân tích.
  • Phân tích bổ sung.
  • Tiến hàng xây dựng theo bảng phân tích.
  • Kiểm ra và chỉnh sửa lỗi.
  • Bàn giao cho khách hàng.
  • Bảo hành nếu có.
  • Bảo trì nếu có.

Bình luận

nội dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *