Tài chính

Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) chi hơn 430 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền

Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) chi hơn 430 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền

  Ngày 24/7 tới đây CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 14/8/2020.

  Như vậy với gần 288 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 sẽ chi khoảng 430 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

  Năm 2019 Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt 7.741 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế vượt 1% kế hoạch, đạt 754 tỷ đồng.

  Với kết quả đạt được Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ chia cổ tức 25% bằng tiền mặt. Trước đó công ty đã chi tạm ứng 10%, số còn lại trả nốt trong đợt này.

  Năm 2020 Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 đặt mục tiêu đạt 7.177 tỷ đồng tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 620 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 20%.

  Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) chi hơn 430 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền - Ảnh 1.

  Nguyên Phương

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Nguồn: http://cafef.vn/dien-luc-dau-khi-nhon-trach-2-nt2-chi-hon-430-ty-dong-tra-co-tuc-bang-tien-20200713182951346.chn