Tài chính

Dược phẩm Imexpharm (IMP) ước lãi trước thuế 260 tỷ đồng năm 2019

Dược phẩm Imexpharm (IMP) ước lãi trước thuế 260 tỷ đồng năm 2019

  CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán IMP) công bố nội dung cuộc họp định kỳ ngày 13/2/2020 với nhiều nội dung quan trọng.

  Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019

  Theo đó HĐQT công ty thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu tăng trưởng 18,4% so với năm 2018, đạt 1.402 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần và thu nhập đạt gần 1.421 tỷ đồng.

  Lợi nhuận trước thuế và trước trích quỹ Phát triển KH&CN đạt 222,4 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 202 tỷ đồng, tăng trưởng 16,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

  Kế hoạch kinh doanh năm 2020

  HĐQT công ty cũng thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu thuần và thu nhập ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng khoảng 23,2% so với doanh thu đạt được năm 2019. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 260 tỷ đồng, tăng 28,4% so với năm 2019.

  Năm 2020 công ty dự kiến sẽ không trích quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ.

  Xử lý nợ khó đòi

  Bên cạnh đó hĐQT cũng thống nhất thông qua việc xử lý khoản nợ khó đòi theo Biên bản đề nghị ngày 5/2/2020 của Hội đồng xóa nợ khó đòi với tổng giá trị hơn 23,53 tỷ đồng.

  Trên BCTC năm 2019 ghi nhận trong năm công ty có khoản nợ khó đòi đã được xử lý gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra còn có khoản nợ xấu và phải thu của khách hàng quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng – là các khoản quá hạn từ 6 tháng đến trên 3 năm. Các khoản này đã được trích lập dự phòng hơn 14,4 tỷ đồng.

  Có tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2020

  HĐQT công ty cũng thông qua chương trình và các tờ trình dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua. Trong đó ngoài các nội dung như trình Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, BCTC…còn có tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2020.

  Diễn biến giá cổ phiếu

  Trên thị trường cổ phiếu IMP đã bất ngờ tăng vọt, đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay với mức tăng xấp xỉ 28% từ 48.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm lên 61.400 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

  Dược phẩm Imexpharm (IMP) ước lãi trước thuế 260 tỷ đồng năm 2019 - Ảnh 1.

  Diễn biến giá cổ phiếu IMP trong 1 năm gần đây.

  Thanh Mai

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Leave a Comment