Tài chính

EVNGenco 3 (PGV): Không còn lỗ tỷ giá, LNST quý 3/2020 tăng cao gấp 3 cùng kỳ lên 119 tỷ đồng dù doanh thu sụt giảm

EVNGenco 3 (PGV): Không còn lỗ tỷ giá, LNST quý 3/2020 tăng cao gấp 3 cùng kỳ lên 119 tỷ đồng dù doanh thu sụt giảm

  Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco 3, PGV) ghi nhận 9.249 tỷ doanh thu trong quý 3/2020, giảm hơn 11% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp tương ứng giảm.

  Trong kỳ, do không còn phát sinh chi phí lỗ do chênh lệch tỷ giá, kết quả LNST tăng cap gấp 5 lần quý 3/2019 với 119 tỷ đồng.

  Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 30.775 tỷ doanh thu, 1.248,5 tỷ LNST – cao gấp đôi con số 623 tỷ cùng kỳ.

  EVNGenco 3 (PGV): Không còn lỗ tỷ giá, LNST quý 3/2020 tăng cao gấp 3 cùng kỳ lên 119 tỷ đồng dù doanh thu sụt giảm - Ảnh 1.

  Tính đến thời điểm 30/9/2020, Công ty ghi nhận 73.618 tỷ tài sản, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 20.998 tỷ. Hiện, Công ty nắm giữ 3.323 tỷ tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn 3.549 tỷ đồng. Nợ phải trả vào mức 60.021 tỷ đồng, vay dài hạn chiếm phần lớn với 48.199 tỷ, vay ngắn hạn gần 3.486 tỷ đồng.

  Tri Túc

  Theo Trí thức trẻ

  Nguồn: http://cafef.vn/evngenco-3-pgv-khong-con-lo-ty-gia-lnst-quy-3-2020-tang-cao-gap-3-cung-ky-len-119-ty-dong-du-doanh-thu-sut-giam-20201029184551115.chn