Tài chính

FMC, STB, TCB, NAV, OGC, HAX, TCI, DDV, CGV, YTC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

FMC, STB, TCB, NAV, OGC, HAX, TCI, DDV, CGV, YTC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

  CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): BCH Công đoàn công ty đã bán toàn bộ 616.090 cp (tỷ lệ 1,26%). Giao dịch thực hiện từ 21/9 đến 25/9/2020.

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB): CTCP Chứng khoán Liên Việt đã bán toàn bộ 3 triệu cp. Giao dịch thực hiện từ 31/8 đến 24/9/2020.

  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB): Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 439.000 cp. Trước giao dịch ông Jens Lottner không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/10 đến 27/10/2020.

  CTCP Nam Việt (NAV): Ông Hoàng Kiều Phong, Thành viên HĐQT, đã mua 768.376 cp trong tổng số 800.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 804.226 cp (tỷ lệ 10,055). Giao dịch thực hiện từ 28/8 đến 25/9/2020.

  CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC): Bà Phạm Thị Thu Yến, vợ ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên BKS – đã bán toàn bộ 137.500 cp (tỷ lệ 0,045%). Giao dịch thực hiện từ 17/9 đến 24/9/2020.

  CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX): Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 151.500 cp (tỷ lệ 0,41%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/10 đến 30/10/2020.

  CTCP Chứng khoán Thành Công (TCI): CTCP May da Sài Gòn đã bán toàn bộ 7.582.600 cp (tỷ lệ 21,06%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 9/9 đến 24/9/2020.

  CTCP DAP – Vinachem (DDV): CTCP Mua bán nợ Thế Hệ Mới đăng ký mua 14.610.990 cp. Trước giao dịch Công ty Thế Hệ Mới không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 29/10/2020.

  CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (CGV): Ông Trần Huỳnh Quang, ủy viên HĐQT, đã mua 107.526 cp (tyhr lệ 1,13%). Trước giao dịch ông Quang không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 16/9 đến 22/9/2020.

  CTCP XNK Y tế Tp HCM (YTC): Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đăng ký mua 154.000 cp. Trước giao dịch Sài Gòn 3 Capital không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 29/10/2020.

  Mai Nguyễn

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Nguồn: http://cafef.vn/fmc-stb-tcb-nav-ogc-hax-tci-ddv-cgv-ytc-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-20200928180028912.chn