Tài chính

Giá vốn giảm sâu, Phân bón Bình Điền (BFC) báo lãi 41 tỷ đồng quý 3, tăng 7% so với cùng kỳ

Giá vốn giảm sâu, Phân bón Bình Điền (BFC) báo lãi 41 tỷ đồng quý 3, tăng 7% so với cùng kỳ

  CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) công bố báo cáo tài chính hớp nhất quý 3/2020 với doanh thu đạt 1.401 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ giảm giá vốn sâu hơn, đến 22,5% nên dẫn đến dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận gộp ngược lại tăng 10,9% lên mức 234 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,7%.

  Về sản xuất kinh doanh, sản lượng sản xuất phân bón các loại trong quý đạt 158.504 tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ đạt 148.009 tấn, giảm 3% so với quý 3/2019.

  Giá vốn giảm sâu, Phân bón Bình Điền (BFC) báo lãi 41 tỷ đồng quý 3, tăng 7% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

  Trong quý 3 Phân bón Bình Điền ghi nhận chi phí tài chính 23,3 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm chi phí lãi vay. Tính đến 30/9/2020 Phân bón Bình Điền vẫn còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.191 tỷ đồng (giảm 143 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 108 tỷ đồng (giảm 33 tỷ đồng).

  Chi phí bán hàng tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 121 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 8 tỷ đồng, lên mức 38 tỷ đồng.

  Những nguyên nhân trên khiến lợi nhuận sau thuế thu về còn 41,2 tỷ đồng, tăng 7,3% so với quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 33 tỷ đồng.

  Giá vốn giảm sâu, Phân bón Bình Điền (BFC) báo lãi 41 tỷ đồng quý 3, tăng 7% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

  Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu công ty đạt 3.944 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn và các chi phí khác cũng giảm, nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt 120,4 tỷ đồng, tăng 117% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái, và mới hoàn thành trên 63% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 93 tỷ đồng.

  Mai Nguyễn

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Nguồn: http://cafef.vn/gia-von-giam-sau-phan-bon-binh-dien-bfc-bao-lai-41-ty-dong-quy-3-tang-7-so-voi-cung-ky-20201029161528318.chn