Kỹ năng sống

Hội tụ không ít nhân tài, vì sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong 3 nước Tam Quốc bị diệt vong?

Hội tụ không ít nhân tài, vì sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong 3 nước Tam Quốc bị diệt vong?

  Lưu Bị thất bại bỏ chạy từ Trường Bản đến Xích Bích, phản kích khi rơi vào đường cùng và chia thiên hạ ra làm ba, có được Kinh Châu và Ích Châu.

  Trong tay ông có Gia Cát Lượng là quân sư, Bàng Thống và Pháp Chính là mưu sĩ, Ngũ hổ tướng (Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, Triệu Vân) thống lĩnh ba quân, có thể chỉ huy mãnh tướng.

  Với đội hình phô trương này, không thể thống nhất đã đành, tại sao Thục Hán lại trở thành nước bị diệt vong đầu tiên?

  Nguyên nhân nội bộ

  Nhà Thục Hán có sợ bắt đầu quá muộn. Sau trận Xích Bích, khi Lưu Bị bắt đầu mở rộng thế lực, Tào Tháo đã thống nhất phương Bắc, chiếm giữ một nửa giang sơn, còn họ Tôn hùng cứ vùng Giang Đông rộng lớn.

  Lúc này miếng bánh thiên hạ đã được phân chia gần xong. Với nền móng như của Thục Hán, muốn có được nhiều lãnh thổ hơn là điều rất khó khăn.

  Khi Lưu Bị vừa lập nên nhà Thục Hán, nội bộ thế lực của Tào, Tôn trải qua một thời gian dài để hình thành, phát triển, sớm đã đi vào quỹ đạo như mong muốn, vận hành trơn tru.

  Trong khi đó, nội bộ nước Thục vẫn xảy ra tình trạng các phe cánh vẫn tranh đua nhau, đó là những người ban đầu vào sinh ra tử với Lưu Bị, thế lực Kinh Châu, và cả thế tộc địa phương giành được Ích Châu cuối cùng.

  Ba thế lực đan xen lẫn nhau, vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn, chỉ là khi ấy Lưu Bị, Gia Cát Lượng vẫn còn trấn giữ được. Về sau, sau khi họ qua đời, những mâu thuẫn này dần dần bộ lộ ra.

   Hội tụ không ít nhân tài, vì sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong 3 nước Tam Quốc bị diệt vong? - Ảnh 1.

  Phương diện chiến lược

  Ngoài những nguyên nhân nội bộ, cần phải đề cập đến phương diện chiến lược – một trong những lý do khiến Thục Hán trở thành nước bị diệt vong sớm nhất dưới thời Tam Quốc.

  Nhà Thục Hán mắc liên tiếp hai sai lầm lớn. Thứ nhất, bởi vì sự lơ là của Quan Vũ nên nước Thục mất đi địa bàn là một nửa Kinh Châu và hàng vạn quân tinh nhuệ.

  Thứ hai là để báo thù cho Quan Vũ, Lưu Bị lựa chọn gấp gáp đánh Đông Ngô, tổn thất hàng vạn tinh binh và hàng loạt tướng lĩnh xuất sắc.

  Liên tiếp mắc phải hai sai lầm lớn gần như khiến Thục Hán rơi vào tình cảnh diệt vong. Trong tình huống này, nếu như có thời gian khôi phục lại, tình thế có thể sẽ được cải thiện, chỉ đáng tiếc là Thục Hán không nhận được cơ hội này.

  Phương diện nhân tài

  Còn về phương diện nhân tài, vào giai đoạn đầu, Thục Hán vẫn có thể nói là nhân tài không thiếu.

  Tuy nhiên, trong vài năm trước và sau khi Lưu Bị thành lập Thục Hán, do nhiều nguyên nhân, những người như Pháp Chính, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi lần lượt qua đời, những người còn sống cũng đã cao tuổi không thể đánh trận được nữa, có thể nói cả Thục Hán gần như chỉ còn lại một mình Gia Cát Lượng vất vả chèo chống.

  Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, hậu chủ Lưu Thiện không còn sự phò tá của Gia Cát Lượng, bổ nhiệm hoạn quan Hoàng Hạo, gạt bỏ những người trung lương, tạo nên tổn thất rất lớn cho Thục Hán.

  Nguyên nhân khách quan

  Nếu nhìn từ nguyên nhân bên ngoài, quả thật là đối thủ quá mạnh! Trong tay Lưu Bị tuy có vô số nhân tài, nhưng Tào Tháo Tôn Quyền cũng là hào kiệt đương thời, năng thần mãnh tướng dưới trướng cũng không hề ít.

   Hội tụ không ít nhân tài, vì sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong 3 nước Tam Quốc bị diệt vong? - Ảnh 2.

  Về phía Tào Nguỵ, có Tuân Úc, Tuân Du và Giả Hủ là mưu sĩ, hàng loạt năng thần như Trình Dục và Quách Gia, các mãnh tướng họ Tào và Hạ Hầu, Ngũ tử lương tướng thống soái ba quân. Đội hình cũng chẳng chênh lệch với Lưu Bị là bao.

  Về phía Tôn Ngô cũng có các danh tướng vang danh thiên hạ, Song Trương  (Trương Chiêu và Trương Hoành) là phụ tá đắc lực, Thập nhị hổ thần thống lĩnh ba quân, danh sĩ năng thần Giang Đông đều có, cũng không hề kém cạnh so với Lưu Bị!

  Bởi vậy nên, Thục Hán là nước bị diệt vong sớm nhất trong ba nước Tam Quốc là hoàn toàn có thể.

  Theo Khánh An

  Pháp luật và bạn đọc

  Nguồn: https://cafef.vn/hoi-tu-khong-it-nhan-tai-vi-sao-thuc-han-lai-la-nuoc-dau-tien-trong-3-nuoc-tam-quoc-bi-diet-vong-20200925201348647.chn