Tài chính

HSG, VNM, ROS, PXL, SEA, NCP, HVA, DTT, VTC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

HSG, VNM, ROS, PXL, SEA, NCP, HVA, DTT, VTC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

  CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen đã bán 15 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 92.140.478 cp (tỷ lệ 24,32%). Giao dịch thực hiện từ 4/6 đến 9/6/2020.

  Tiếp đó Tập đoàn đầu tư Hoa Sen đăng ký bán tiếp 20 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/6 đến 14/7/2020.

  CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Tổ chức F&N Dairy Investments Pte.Ltd đăng ký mua 17.413.777 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 308.127.383 cp (tỷ lệ 17,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/6 đến 14/7/2020.

  CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS): Ông Trịnh Văn Quyết đã bán 11 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 34.717.556 cp (tỷ lệ 6,11%) xuống 23.717.556 cp (tỷ lệ 4,17%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/6/2020.

  CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (PXL): Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam đã bán toàn bộ 13.236.005 cp (tỷ lệ 16%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/6/2020.

  Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEA): Ông Ngô Minh Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 25.125.000 cp (tỷ lệ 20,1%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/6/2020.

  CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP): Tổng Công ty Điện lực TKV đã mua 14.716.200 cp trong tổng số 21.262.715 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 190.434.107 cp (tỷ lệ 96,68%). Giao dịch thực hiện từ 7/5 đến 5/6/2020.

  CTCP Đầu tư HVA (HVA): Ông Nguyễn Duy Minh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 120.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 382.821 cp (tỷ lệ 6,78%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/6/2020.

  CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT): Ông Tôn Chương Dương, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 311.600 cp. Trước giao dịch ông Tôn Chương Dương sở hữu 188.400 cp (tỷ lệ 2,31%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/6 đến 14/7/2020.

  CTCP Nhựa bao bì Vinh (VBC): CTCP Nhựa An Phát Xanh đăng ký mua 750.000 cp. Trước giao dịch nhựa An Phát Xanh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/6 đến 10/7/2020.

  CTCP Viễn thông VTC (VTC): Ông Lê Xuân Tiến, Chủ tịch HĐQT, đã mua 712.000 cp trong tổng số 750.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.040.562 cp (tỷ lệ 22,97%). Giao dịch thực hiện từ 8/5 đến 4/6/2020.

  Nguyên Phương

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Nguồn: http://cafef.vn/hsg-vnm-ros-pxl-sea-ncp-hva-dtt-vtc-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-20200610180617777.chn