Tài chính

Nam Tân Uyên (NTC) đẩy nhanh tiến độ dự án KCN Nam Tân Uyên 3, chi trả cổ tức tối thiểu 80% trong năm 2020

Nam Tân Uyên (NTC) đẩy nhanh tiến độ dự án KCN Nam Tân Uyên 3, chi trả cổ tức tối thiểu 80% trong năm 2020

  Theo tài liệu ĐHCĐ được công bố, CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với Tổng doanh thu 390,32 tỷ đồng, tăng 2,17% so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 chỉ là 177,02 tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm trước.

  Tuy nhiên, trong quý 1 vừa qua, NTC đã ghi nhận 85,37 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành tới 48,2% kế hoạch năm 2020.

  NTC cho biết trong năm 2020, công ty có kế hoạch cho thuê 50 ha đất với giá cho thuê bình quân dự kiến từ 90 – 95 USD/m2/THTLĐ đối với đất công nghiệp và 160 – 170 USD/m2/THTLĐ đối với đất dịch vụ; Phí quản lý 0,6 USD/m2/năm. Ngoài ra, NTC cũng cho thuê 10.000 m2 nhà xưởng xây sẵn với giá cho thuê dự kiến 2,2 – 3 USD/m2/tháng.

  Nam Tân Uyên (NTC) đẩy nhanh tiến độ dự án KCN Nam Tân Uyên 3, chi trả cổ tức tối thiểu 80% trong năm 2020 - Ảnh 1.

  Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của NTC là 344,4 tỷ đồng. Trong đó nổi bật nhất là dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC 3) với diện tích 345,86 ha. Các hạng mục đáng chú ý của NTC 3 là quyết toán các gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán các gói thầu; Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án; phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu theo kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt; Chi trả toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho công ty CP Cao su Phước Hòa; đồng thời lập hồ sơ thuê đất trình Sở TN&MT thẩm định giá và ký hợp đồng cho thuê đất. Để kịp thời xây dựng hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện cho thuê lại đất, Công ty sẽ tiến hành đồng thời các thủ tục xin thuê đất với các thủ tục chuẩn bị đầu tư các hạng mục công trình trong kế hoạch năm 2020.

  Với khu nhà ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng 19,7 ha, hiện đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500; Công ty đã bổ sung ngành nghề đầu tư dự án khu dân cư, tiếp tục lập hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án; Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thống nhất chọn phương án tự thực hiện Dự án này.

  Về chi trả cổ tức, NTC trình cổ đông chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100% bằng tiền mặt. Trước đó vào cuối năm 2019, công ty đã tạm ứng 50% cổ tức bằng tiền mặt. Sang năm 2020, kế hoạch cổ tức duy trì ở mức tối thiểu 80%.

  Nam Tân Uyên (NTC) đẩy nhanh tiến độ dự án KCN Nam Tân Uyên 3, chi trả cổ tức tối thiểu 80% trong năm 2020 - Ảnh 2.

  Biến động cổ phiếu NTC thời gian gần đây

  Minh Anh

  Theo Trí thức trẻ

  Nguồn: http://cafef.vn/nam-tan-uyen-ntc-day-nhanh-tien-do-du-an-kcn-nam-tan-uyen-3-chi-tra-co-tuc-toi-thieu-80-trong-nam-2020-20200523212053046.chn