SHB chốt danh sách cổ đông ngày 16/3 để họp ĐHĐCĐ thường niên

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

  Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội là ngày 16/3/2020. Thời gian tổ chức phiên họp dự kiến vào chiều ngày 28/4, tại khách sạn Melia, Hà Nội.

  Mới đây, SHB cũng thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Danh sách cổ đông có quyền thực hiện quyền ứng cử, đề cử được chốt vào ngày 5/2. 

  Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018.Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của SHB đạt 365.643 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 22,2%, đạt 265.204 tỷ. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 15,2% đạt 259.351 tỷ đồng.

  Nợ xấu tại SHB có chuyển biến tích cực khi nợ xấu nội bảng giảm 342 tỷ so với đầu năm xuống còn 4.857 tỷ. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ 2,4% (cuối năm 2018) xuống còn 1,83% (cuối năm 2019).

  Diệp Trần

  Theo Trí thức trẻ

  Leave a Comment