Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân vừa bị UBCKNN phạt

  Những ngày cuối tuần qua, UBCKNN tiếp tục công bố các quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Cụ thể:

  -Ngày 19/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP (Lilama – mã chứng khoán LLM) số tiền 60 triệu đồng.

  Nguyên nhân do Lilama đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu như báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2017; BCTC hợp nhât các quý 1, 2, 3, 4 năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC hợp nhất quý 1/2019, BCTC riêng và hợp nhất quý 2/2019.

  -Cũng ngày 19/2/2020, Thanh tra UBCKNN ban hành quyết định phạt CTCP Sông Đà 3 (mã chứng khoán SD3) số tiền 85 triệu đồng.

  Nguyên nhân, do Sông Đà 3 đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật các tài liệu như BCTC riêng và hợp nhất quý 1,3/2017, BCTC hợp nhất quý 2/2017, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét; công bố thông tin không đúng thời hạn về BCTC hợp nhất năm 2016 được kiểm toán; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 9 ngày 09/5/2017.

  -Cùng ngày CTCP Đồng Tâm (DTGG) cũng bị phạt 70 triệu đồng. Nguyên nhân, do Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  -Đối với cá nhân, ngày 17/02/2020, Thanh tra Ủy UBCKNN ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh,vợ ông Phạm Huy Việt, Phó Giám đốc CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (mã chứng khoán PDV) số tiền 20 triệu đồng.

  Nguyên nhân, do và Quỳnh Anh đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, từ ngày 28/07/2017 đến ngày 14/11/2017, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã mua 25.200 cổ phiếu và bán 200 cổ phiếu PDV nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch.

  Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày ký.

  Nam Hà

  Theo Trí thức trẻ

  Leave a Comment