Tin tức

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù để phát triển Thừa Thiên Huế lên tầm cao mới

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù để phát triển Thừa Thiên Huế lên tầm cao mới

  Tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế vừa diễn ra Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa.

  Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54/2019 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm nhìn đến 2045” với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

  Triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, đến nay Chính phủ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.

  Dự thảo Nghị quyết cho phép áp dụng các tiêu chí đặc thù về quy mô, mật độ dân số, cân đối thu chi ngân sách, thu nhập bình quân đầu người và xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm giúp Thừa Thiên Huế phát huy nội lực, huy động được tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, qua đó từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

  Dự thảo đề xuất 4 chính sách chủ yếu liên quan đến phí tham quan di tích, quỹ bảo tồn di sản Huế, mức dư nợ mà tỉnh này được vay và sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý. Đây là những chính sách quan trọng tạo điệu kiện thuận lợi để Thừa Thiên Huế  có thể sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, như mục tiêu Nghị quyết của Bộ Chính trị.

  Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Chính phủ đã nghe, thảo luận về tờ trình của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về dự thảo Nghị quyết nêu trên.

  Nhất trí với nội dung Tờ trình, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp Chính phủ để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết; Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua theo quy định; Thời hạn gửi hồ sơ tài liệu đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/3.

  Theo Ngọc Hà

  Nhà đầu tư

  Nguồn: http://cafef.vn/thu-tuong-yeu-cau-xay-dung-chinh-sach-dac-thu-de-phat-trien-thua-thien-hue-len-tam-cao-moi-20210305164102882.chn