Công nghệ - Bảo mật

Tìm hiểu về BEM – Giới thiệu

BEM là gì?

Để ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu nhất thì mình định nghĩa BEM với 1 vài gạch đầu dòng như sau:

  • BEM là 1 phương thức viết tên class trong HTML, CSS
  • BEM được tạo bởi 1 team của Yandex.
  • BEM là viết tắt của từ Block, Element, Modifier
  • Mục đích của BEM là đem lại cách viết hiệu quả tên class trong HTML theo hướng module, cũng như là viết CSS theo 1 cách có tổ chức và hiệu quả.

Tại sao lại dùng BEM?

  • Khi đọc tên class trong HTML ta cũng có thể hiểu ngay class đó sẽ là gì? làm gì? bình thường nếu 1 class có tên .item thì nhìn vào sẽ chưa hiểu ngay được item này của block nào, phải nhìn ngược ra thành phần ngoài mới xác định được, đối với 1 block HTML lồng nhiều cấp thì tìm rất tốn thời gian. Nhưng nếu như ta đặt tên là .social__item thì khi đó nhìn vào sẽ hiểu ngay rằng đây là item của block social.
  • Khi áp dụng BEM thì code CSS sẽ không phải lồng selector nhiều cấp nữa.

    => Không phải là

 

 

 

 

Ai đang dùng BEM?

Cùng điểm qua 1 vài website và xem cách họ áp dụng BEM vào tên class trong HTML, CSS.

Airbnb

 

Material Design Lite

 

CSS Wizardry

 

Jetbrains

 

BEM sử dụng như thế nào?

Everything is a class and nothing is nested

Phương châm hoạt động của BEM là ở HTML tất cả nên là class (không nên dùng id) và trong CSS không có thứ gì phải lồng vào.

Hãy xem qua ví dụ dưới đây để hiểu cách áp dụng BEM vào HTML, CSS và SASS:

Cách HTML đặt tên class

 

Cách CSS style

 

Cách SASS style

 

Tổng kết

Ở trên là 1 vài sơ lược về khái niệm cũng như là cách mà BEM hoạt động trong code HTML, CSS của chúng ta. Để bài viết không quá dài nên trong thời gian tới mình sẽ viết tiếp phần 2 về phương thức BEM này, sẽ đào sâu hơn vào cách viết BEM hiệu quả ở HTML và CSS, đặc biệt là trong SASS.

Tài liệu tham khảo

TopDev via Viblo

 

Leave a Comment