Tài chính

TNA, HDC, TTB, TCO, TIG, DZM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

TNA, HDC, TTB, TCO, TIG, DZM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

  CTCP TM XNK Thiên Nam (TNA): Bà Trần Thị Minh Trang, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 500.000 cp (tỷ lệ 1,45%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/2 đến 25/3/2020.

  CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Lê Viết Liên, Tổng Giám đốc, đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.563.164 cp (tỷ lệ 2,7%). Giao dịch thực hiện từ 20/1 đến 18/2/2020.

  CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (TTB): Bà Trần Thanh Hà, Kế toán trưởng, đã mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Hà không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 14/2 đến 17/2/2020.

  CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO): Bà Nguyễn Thị Nhung, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 260.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.617.650 cp (tỷ lệ 9,67%). Giao dịch thực hiện ngày 17/2/2020.

  CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (DZM): Ông Vũ Anh Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 275.000 cp (tỷ lệ 5,1%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/2/2020. Trước giao dịch ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào.

  Cũng liên quan đến cổ phiếu DZM, ông Hoàng Mạnh Cường, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 262.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 331.000 cp (tỷ lệ 6,13%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/2/2020.

  CTCP Tập đoàn đầu tư Thăng Long (TIG): Ông Park Jun Ku, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 150.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.836.600 cp (tỷ lệ 6,03%). Giao dịch thực hiện ngày 14/2/2020.

  Nam Sơn

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Leave a Comment