Đời sống

Top 10 mẫu ô tô ế ẩm nhất tháng 7/2020: Toyota chiếm đa số

Top 10 mẫu ô tô ế ẩm nhất tháng 7/2020: Toyota chiếm đa số

    Top 10 mẫu ô tô ế ẩm nhất tháng 7/2020: Toyota chiếm đa số - Ảnh 1.

    Minh Ngọc

    Theo Nhịp sống kinh tế

    Nguồn: https://cafef.vn/top-10-mau-o-to-e-am-nhat-thang-7-2020-toyota-chiem-da-so-20200814101441919.chn