Tài chính

Vilico lên kế hoạch lãi 2020 giảm 10% xuống còn 160 tỷ đồng, thay đổi hàng loạt nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ mới

Vilico lên kế hoạch lãi 2020 giảm 10% xuống còn 160 tỷ đồng, thay đổi hàng loạt nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ mới

  Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (Vilico – mã chứng khoán VLC) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

  Kết quả kinh doanh năm 2019

  Theo đó, doanh thu thuần năm 2019 đạt hơn 2.595 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với doanh thu đạt được năm 2018. Chi phí giá vốn cũng tăng đến 1,8% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 480,5 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

  Doanh thu hoạt động tài chính giảm 20% xuống còn 68,5 tỷ đồng, chi phí tài chính ghi âm 7,3 tỷ đồng do năm vừa qua Công ty có hoàn nhập dự phòng do thanh lý khoản đầu tư. Chi phí phát sinh trong kỳ chủ yếu là chi phí bán hàng khi tăng mạnh 16% lên hơn 322 tỷ đồng.

  Kết quả Vilico lãi sau thuế 177,3 tỷ đồng, giảm 15% so với kết quả đạt được năm 2018. EPS đạt 1.411 đồng. So với kế hoạch lãi sau thuế 145 tỷ đồng trong năm 2019, Vilico đã hoàn thành vượt 22% chỉ tiêu đề ra. Hội đồng quản trị của Vilico cũng đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 6% bằng tiền mặt.

  Kế hoạch kinh doanh năm 2020

  Cùng với đó trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Hội đồng quản trị công ty cũng thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 với doanh thu thuần ước đạt 2.909 tỷ đồng, tăng 12% so với doanh thu đạt được năm 2019 còn lợi nhuận sau thuế ước đạt 160 tỷ đồng –giảm khoảng 10% so với năm trước đó. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%.

  Vilico lên kế hoạch lãi 2020 giảm 10% xuống còn 160 tỷ đồng, thay đổi hàng loạt nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

  Quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm các vị trí chủ chốt của công ty

  Theo đó, Vilico đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Anh kể từ ngày 15/2. Với việc ra khỏi HĐQT, ông Hồng Anh cũng không còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

  Chiếc ghế nóng Chủ tịch đã được giao lại cho bà Mai Kiều Liên. Bà Liên hiện đang đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Vinamilk đồng thời là Chủ tịch HĐQT của GTNfoods.

  Ngoài ra, Vilico cũng miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Công Chiến, thay thế là ông Trịnh Quốc Dũng – hiện đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc GTNfoods và Giám đốc Điều hành Phát triển vùng nguyên liệu của Vinamilk, đồng thời cũng bổ nhiệm thêm ông Trần Chí Sơn – đang giữ chức Phó Tổng giám đốc của GTNfoods giữ chức Thành viên HĐQT của Vilico.

  Bên cạnh đó Vilico cũng thay thế toàn bộ thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2024. Bà Hà Thị Diệu Thu sẽ giữ chức Trưởng Ban kiểm soát của Vilico, người cũng mới được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát của GTNfoods. Hai thành viên còn lại của Ban kiểm soát Vilico là ông Trịnh Công Sơn và ông Trịnh Công Tuyến.

  Minh Quang

  Theo Nhịp Sống Việt

  Leave a Comment