Tài chính

Vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng, Dabaco (DBC) tạm ứng cổ tức bằng tiền 15% cho năm 2020

Vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng, Dabaco (DBC) tạm ứng cổ tức bằng tiền 15% cho năm 2020

  Ngày 17/9 tới đây Tập đoàn Dabaco (mã chứng khoán DBC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 30/9/2020.

  Như vậy với hơn 104,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dabaco sẽ chi khoảng 157 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

  Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 Dabaco đạt 4.605 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ tiết giảm chi phí các loại, Dabaco ghi nhận lãi sau thuế hơn 750 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lãi gần 28 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm 2019 và vượt 64% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 7.150 đồng.

  Tính đến 30/6/2020 Dabaco còn hơn 750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 418 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 1.497 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

  Vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng, Dabaco (DBC) tạm ứng cổ tức bằng tiền 15% cho năm 2020 - Ảnh 1.

  Diễn biến giá cổ phiếu DBC trong 6 tháng gần đây.

  Nam Hà

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Nguồn: http://cafef.vn/vuot-xa-chi-tieu-loi-nhuan-ca-nam-sau-6-thang-dabaco-dbc-tam-ung-co-tuc-bang-tien-15-cho-nam-2020-2020090317061653.chn